خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق
بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده با تقویت‌کننده کم‌نویز

ارائه كننده : یاسمن احمدی                   دانشجوي رشته: مهندسی برق الکترونیک _مدارهای مجتمع

استاد راهنما: دکتر محمود رفائی بوکت

مكان : سالن کاوه                        تاريخ : ۳۱/۰۲/۱۴۰۲

روز: یکشنبه                              ساعت: 13:30


ارسال شده در مورخه: 23-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (09-12-1402)

   

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل (18-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی (17-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق