خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق
بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده با تقویت‌کننده کم‌نویز

ارائه كننده : یاسمن احمدی                   دانشجوي رشته: مهندسی برق الکترونیک _مدارهای مجتمع

استاد راهنما: دکتر محمود رفائی بوکت

مكان : سالن کاوه                        تاريخ : ۳۱/۰۲/۱۴۰۲

روز: یکشنبه                              ساعت: 13:30


ارسال شده در مورخه: 23-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق