خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد
بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداریعنـوان:بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران به کمک روش های عددی

ارائه كننده : کسری والی نیا      دانشجوي رشته:مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

استاد راهنما: سید احمد لاجوردی

مكان :  اتاق ۲۰۳ ساختمان اداری           تاريخ :۰۱/۰۳/۱۴۰۲

روز:دوشنبه       ساعت:۱۳_۱۱


ارسال شده در مورخه: 25-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق