خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد
بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداریعنـوان:بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران به کمک روش های عددی

ارائه كننده : کسری والی نیا      دانشجوي رشته:مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

استاد راهنما: سید احمد لاجوردی

مكان :  اتاق ۲۰۳ ساختمان اداری           تاريخ :۰۱/۰۳/۱۴۰۲

روز:دوشنبه       ساعت:۱۳_۱۱


ارسال شده در مورخه: 25-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق