خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفتطی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر حسن قره خانی عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، دکتر مجید یوسفی افراشته عضو هیأت علمی گروه روان شناسی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دکتر رباب افشاری عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسن رضا میرزایی عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق بعنوان مدیر فناوری و ارتباط با جامعه و دکتر محسن ثانی خانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی تکنولوژی باغبانی بعنوان مدیر گروه علوم باغبانی منصوب و از مساعی دکتر ذکراله مروتی، دکتر مسعود بیات، دکتر عبداله فرجی، دکتر عباسعلی زمانی و دکتر زهرا قهرمانی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر حسن قره خانی استادیار گروه علوم ورزشی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تربیت معلم سبزوار (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) طی سال های 81-1377 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته مدیریت ورزشی) به ترتیب طی سال های 85-1383 و 89-1385 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 22 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر  1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 37 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 15 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2 مورد تالیف

ویراستاری کتاب 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 15 مورد

 

 دکتر مجید یوسفی افراشته دانشیار گروه روان شناسی عمومی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه بوعلی سینا (رشته علوم تربیتی) طی سال های 85-1382 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه پیام نور (رشته مشاوره خانواده) و دانشگاه تهران (رشته تحقیقات آموزشی) طی سال های 88-1385 و دوره دکتری خود را نیز در دانشگاه تهران (رشته روان سنجی) طی سال های 93-1388 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 62 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 5 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 6 مورد

ویراستاری کتاب 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 49 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 30 مورد

 

 دکتر رباب افشاری استادیار گروه آمار، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته دبیری ریاضی)، کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز (رشته آمار ریاضی) گذرانده و دوره دکتری وی نیز در دانشگاه فردوسی مشهد (رشته آمار) بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 11 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

 دکتر حسن رضا میرزایی دانشیار گروه برق، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته برق-قدرت) طی سال های 84-1380 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (رشته برق- مهندسی فشار قوی) به ترتیب طی سال های 87-1384 و 92-1387 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 13 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 11مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 11 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 28 مورد

 

 دکتر محسن ثانی خانی استادیار گروه تکنولوژی باغبانی، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (رشته های باغبانی و باغبانی-گیاهان دارویی) گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته باغبانی- بیوتکنولوژی دانشگاه کپنهاک دانمارک (سال 1392) بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی33 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 19 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 21 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 48 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 2 مورد

;
ارسال شده در مورخه: 06-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

دیدار و گفتگو با فرمانده سپاه استان زنجان

حضور هیات رئیسه دانشگاه زنجان در سپاه پاسداران انصارالمهدی استان زنجان (27-01-1403)

   

پیام نوروزی ریاست دانشگاه

فرا رسیدن سال نو، که می‌تواند آغازی برای موفقیت، کامیابی و بهترین‌ها باشد، بر شما مبارک باد. (28-12-1402)

   

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت. (26-12-1402)

   

درگذشت استاد مهدی پناهی

تسلیت درگذشت استاد فقید مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (23-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان