خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


میلاد امام رئوف مبارک
میلاد امام رئوف حضرت رضا علیه السلام مبارکتسلیت درگذشت همکار بازنشسته مرحوم اصغر بهمنی

عرض تسلیت درگذشت مرحوم اصغر بهمنی (همکار بازنشسته نقلیه)

درگذشت مرحوم اصغر بهمنی همکار بازنشسته (نقلیه)  را تسلیت عرض نموده و برای خانواده آن مرحوم و بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم. جهت شادی روی درگذشتگان علی الخصوص مرحومین منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرنایید.
دانشگاه زنجان جزو 3 دستگاه برگزیده جایزه جوانی جمعیت
از بین 70 دستگاه، 3 دستگاه در زمینه جوانی جمعیت برگزیده گردیدند

بر اساس "ماده 19 قانون جوانی جمعیت"ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید. که در این راستا  بخش استانی این رویداد در استان زنجان برگزار گردید و در بخش دستگاه های اجرایی، از بین  70 دستگاه، 3 دستگاه به دلیل ارائه خدمات و تسهیلات برتر و داشتن فعالیت های فرهنگی و آموزشی شاخص در زمینه جوانی جمعیت برگزیده گردیدند و  دانشگاه زنجان نیز جزو این 3 دستگاه برگزیده و در اختتامیه جایزه جوانی جمعیت با حضور استاندار و امام جمعه استان تقدیر گردید.
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر حسن قره خانی عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، دکتر مجید یوسفی افراشته عضو هیأت علمی گروه روان شناسی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی، دکتر رباب افشاری عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسن رضا میرزایی عضو هیأت علمی گروه آموزشی برق بعنوان مدیر فناوری و ارتباط با جامعه و دکتر محسن ثانی خانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی تکنولوژی باغبانی بعنوان مدیر گروه علوم باغبانی منصوب و از مساعی دکتر ذکراله مروتی، دکتر مسعود بیات، دکتر عبداله فرجی، دکتر عباسعلی زمانی و دکتر زهرا قهرمانی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر حسن قره خانی استادیار گروه علوم ورزشی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تربیت معلم سبزوار (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی) طی سال های 81-1377 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته مدیریت ورزشی) به ترتیب طی سال های 85-1383 و 89-1385 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 22 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر  1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 37 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 15 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 2 مورد تالیف

ویراستاری کتاب 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 15 مورد

 

 دکتر مجید یوسفی افراشته دانشیار گروه روان شناسی عمومی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه بوعلی سینا (رشته علوم تربیتی) طی سال های 85-1382 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه پیام نور (رشته مشاوره خانواده) و دانشگاه تهران (رشته تحقیقات آموزشی) طی سال های 88-1385 و دوره دکتری خود را نیز در دانشگاه تهران (رشته روان سنجی) طی سال های 93-1388 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 62 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 5 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 6 مورد

ویراستاری کتاب 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 49 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 30 مورد

 

 دکتر رباب افشاری استادیار گروه آمار، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته دبیری ریاضی)، کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز (رشته آمار ریاضی) گذرانده و دوره دکتری وی نیز در دانشگاه فردوسی مشهد (رشته آمار) بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 11 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

 دکتر حسن رضا میرزایی دانشیار گروه برق، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه زنجان (رشته برق-قدرت) طی سال های 84-1380 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (رشته برق- مهندسی فشار قوی) به ترتیب طی سال های 87-1384 و 92-1387 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 13 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 11مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 11 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 28 مورد

 

 دکتر محسن ثانی خانی استادیار گروه تکنولوژی باغبانی، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (رشته های باغبانی و باغبانی-گیاهان دارویی) گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته باغبانی- بیوتکنولوژی دانشگاه کپنهاک دانمارک (سال 1392) بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی33 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 19 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 21 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 48 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 2 مورد
مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 6 خرداد لغایت 10 خرداد 1402

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان برای سال1403- 1402را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/03/06 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):192

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:200200379800002

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1402/03/06 لغایت ساعت 18عصرمورخ 1402/03/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 16مورخ1402/03/21

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ22/03/1402دفتر معاونت اداری- مالی و توسعه منابع

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ10/000/000/000ریال ( یک میلیارد تومان)به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:مناقصه گران،موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ 1402/03/21 به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتربا

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 -اداره خدمات و پشتیبانی33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
دریافت جایزه البرز توسط دو دانشجوی نخبه دانشگاه زنجان
اسماعیل میرمهدی و محمد رسولی دو دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه زنجان موفق به دریافت جایزۀ البرز شدند

 

اسماعیل میرمهدی و محمد رسولی دو دانشجوی مقطع دکترای رشته مهندسی مکانیک و رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، با کمک و راهنمایی دکتر داود افشاری و دکتر محسن احدنژاد، در جمع 61 نخبه برگزیده کشور موفق به دریافت«جایزۀ بنیاد البرز 1402» گردیدند.

 همایش شصت و یکمین دوره جایزه البرز در بخش نخبگان عصر روز پانزدهم اردیبهشت1402 باحضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و برگزیدگان این همایش در سالن همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در جایزۀ البرز از ۶۱ نفر از نخبگان و برترین‌های علمی، شامل ۶ دانشمند، هشت مخترع و فناور، هفت نفر از طلاب، ۱۰ تن از دانشجویان علوم پزشکی و 31 نفر از دانشجویان علوم پایه، علوم انسانی، علوم فنی، کشاورزی و هنر تقدیر به عمل می‌آید.

در این میان اسماعیل میرمهدی و محمد رسولی دو دانشجوی مقطع دکترای رشته مهندسی مکانیک و رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری توانستند به جهت مجموعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود با دریافت نشان علمی "نوبل ایرانی" و جایزه بنیاد البرز در جمع 61  نخبه برترکشور قرار گیرند.
اسماعیل میرمهدی با معدل 19.50 در مقطع دکتری، دانشجوی ممتاز دانشگاهی، مولفیک عنوان کتاب، نویسنده 53 مقاله در مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی، برگزیده بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگر برتر دانشگاه و استان زنجان، دارای 12 طرح اختراعی و ابداعی، داور علمی ژورنال های بین المللی و مدرس دانشگاه و ... را در کارنامه تخصصی خود دارد.

محمد رسولی با معدل 19.19 در مقطع دکتری، مولف چهار عنوان کتاب، نویسنده 60 مقاله در مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی، مجری و همکاری در 13 طرح پژوهشی، دارو علمی ژورنال های بین المللی، برگزیده همایش های بین المللی و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان و ... را در کارنامه تخصصی خود دارد.

جایزه البرز نخستین و باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور با بیش از نیم قرن قدمت است که از سال ۱۳۴۲ با هویت مستقل وغیردولتی عنوان‌دار جایزه نوبل ایرانی است."بنیاد علمی فرهنگی البرز" در سال ۱۳۴۲ شمسی تأسیس شده است. هدف ازتاسیس بنیاد فرهنگی البرز در واقع كمك به اشاعه علم و فرهنگ كشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی است. این امر از طریق اعطای “جایزه بنیاد البرز” و به صورت مستمر و سالانه انجام می‌گیرد. بنیاد فرهنگی البرز به همت مرحوم حسینعلی البرز، مردی خیراندیش و نیك‌سیرت، تأسیس و وقف گردید. این بنیاد طی 61 سال، بیش از هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.
آغاز فرآیند طرح ترافیک دانشگاه زنجان از شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
با همکاری دانشگاهیان و تحقق این مهم، شاهد کاهش محسوس و چشمگیر حوادث ترافیکی در دانشگاه خواهیم بود

 

دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه زنجان طی مصاحبه‌ای با روابط عمومی دانشگاه ضمن تسلیت مجدد درگذشت محدثه بختیاری دانشجویی که بر اثر تصادف روزهای اخیر در داخل دانشگاه دارفانی را وداع گفت در خصوص چگونگی تصویب و اجرای طرح ترافیک دانشگاه مطالبی را عنوان نمود.

رئیس دانشگاه سبز ایران با اشاره به مصوبات شورای ترافیک دانشگاه مبنی بر برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای انجام آن گفت: فرآیند این طرح از روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در دانشگاه کلید خواهد خورد و در فاصله چندماه آینده به سرانجام میرسد.

دکتر جلال بازرگان با شمردن برخی مصوبات از قبیل ایجاد پارکینگ در ورودی دانشگاه به نام محدثه، ساخت یادمان محدثه بختیاری در محل تصادف، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی محل‌های عبور و مرور خودرو و پیاده، کنترل بیش از پیش ورود خودرو به داخل دانشگاه، گشت و نظارت درون دانشگاهی بابت خودروهای در حال تردد در محوطه و تذکر به افراد خاطی، از ممنوعیت ورود دانشجویان کارشناسی با خودرو شخصی از شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در شرایط کنونی ما نیز همچون بسیاری از دانشگاه‌های دیگر کشور لاجرم به اتخاذ این تصمیمات بودیم که امیدواریم با همکاری همگانی دانشگاهیان در عمل به آن به شکل مطلوب موفق باشیم چرا که دوست نداریم داغ رفتن محدثه بختیاری‌ دوباره در دانشگاه تکرار شده و همه ما را متاسف و متاثر سازد.

رئیس دانشگاه با اشاره به کلام و درخواست مادر دانشجوی از دست رفته در دیدار خود با ایشان در منزل متوفی مبنی بر "دختر من دیگه پرپر شد و رفت، خواهشی که از مسئولین دانشگاه دارم پیشگیری از اتفاق‌های این شکلی و صیانت از جان دیگر دانشجویان و فراهم نمودن مکان امن‌تر برای آنها می‌باشد" و درخواست‌های متعدد از سوی دانشگاهیان و اولیای دانشجویان گفت با توجه به مسائل مهندسی، ترافیکی و علوم فنی با افزایش خودرو در یک مکان ثابت تعداد تلفات و حوادث در آن محدوده افزون می‌شود بر آن شدیم در کنار سایر کارهای مصوب شورای ترافیک دانشگاه از ورود خودروهای دانشجویان کارشناسی که بالاترین آمار را در ایجاد حوادث به خود اختصاص میدهد را به دانشگاه ضابطه‌مند نمائیم بطوری‌ که در ۳۹ تصادف اخیر ثبت شده در داخل دانشگاه ۳۸ مورد آن به دانشجویان کارشناسی اختصاص دارد و از آنجایی که این قشر فرهیخته به تازه‌گی صاحب گواهینامه رانندگی می شود بدلیل نداشتن تجربه کافی، فاصله بین کلاسی و هیجان اقتضای این دوران از عمر، شروع به دور زدن بی هدف داخل دانشگاه می نمایند که باعث حوادث تلخ در دانشگاه می شود.

دکتر بازرگان با واجب شمردن تامین آسایش و امنیت ۱۱ هزار نفری دانشگاهیان در قبال مستحب بودن رفاه حال ۵۰۰ نفر دانشجویی که با خودرو شخصی به دانشگاه تردد می نمایند افزود:خود را ملزم میدانیم با مدد گرفتن از خون دانشجوی از دست رفته به هر نحو ممکن طرح ترافیک دانشگاه را عملیاتی نموده و ساماندهی این موضوع مهم را سرلوحه کارهای خود قرار دادیم لیکن با همکاری و تحقق این شاهد کاهش محسوس و چشمگیر حواث ترافیکی در دانشگاه خواهیم بود.

در پایان از همه دانشگاهیان برای اجرای طرح ترافیک داخل دانشگاه درخواست مساعدت نمود و برای کاهش حوادث ابراز امیدواری نمود.

 

مصاحبه پدر مرحومه محدثه بختیاری

 

تصاویری از بی احتیاطی ها در دانشگاه:
عدم ورود دانشجویان کارشناسی با خودرو شخصی به دانشگاه
از روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 1402 هیچ دانشجوی کارشناسی حق ورود با خودرو شخصی به داخل دانشگاه را ندارد

 

دانشجویان عزیز

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فقدان جانسوز دانشجوی گرامی مرحومه محدثه بختیاری که در جریان تصادف اخیر در دانشگاه، به دیار باقی شتافت، شورای ترافیک دانشگاه ضمن عرض تسلیت به جامعه دانشگاهیان، مقرر نمود از روز شنبه مورخه 1402.02.30 هیچ دانشجوی کارشناسی حق ورود با خودرو شخصی به داخل دانشگاه را ندارد. بدیهی است با تهیه تمهیدات لازم و احداث پارکینگ داخلی زمینه ورود این عزیزان با خودرو شخصی در آینده فراهم خواهد شد.

بنابراین توصیه می نماید:

  1. با توجه به عدم فضای امن و مناسب برای پارک در خارج دانشگاه اکیداً توصیه می نماید هیچ دانشجوی کارشناسی با خودرو شخصی به دانشگاه مراجعه ننماید که دانشگاه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت لزوم، خودرو شخصی با مسئولیت خود افراد در میدان استقلال پارک و توسط سرویس های دانشگاه تردد نموده و زمان رسیدن به دانشگاه را بر این اساس مدیریت نمایید.
  2. دانشجویان ساکن خوابگاه ها که خودرو شخصی دارند در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف به واحد انتظامات دانشگاه مراجعه نمایند.نخستین سمپوزیوم سرمایه انسانی
18 اردیبهشت ماه 1402- دانشگاه زنجان

نخستین سمپوزیوم "سرمایه انسانی، رویکرد میان رشته ای" با هدف  ترویج و تعمیق فهم
ابعاد سرمایه های انسانی سازمان ها و جامعه از دیدگاه رشته های علمی گوناگون،توسط، دانشکده علوم انسانی  دانشگاه زنجان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساعت: ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
مکان: دانشگاه زنجان ساختمان علوم اجتماعی، سالن استاد منزوی،وباحمایت :
معاونت های فرهنگی دانشگاه زنجان 
روابط عمومی دانشگاه زنجان  
صدا وسیمای مرکز زنجان 
شرکت شهرک‌های صنعتی
اعضای هیات علمی دانشگاه های:
تهران، شهید بهشتی، تبریز، الزهرا، مشهد، کردستان لرستان، پیام‌نور تهرانو همکارانی از 
آلمان (دکتر مجید عابدی)
اتریش(دکتر مهدی پور سرخ)
کانادا(دکتر فائزه بیات)

 
عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان با عنوان نمونه کشوری معرفی و تجلیل شد
در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحققیات و فناوری، از ۵۲ عضو هیئت علمی تجلیل شد

در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحققیات و فناوری، از ۵۲ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زنجان و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری آیین تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه کشوری با حضور محمدعلی زلفی‌گل، وزیر عتف، همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم و استاد، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور وزیر علوم برگزار شد، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه و معاونان آموزشی، پژوهشی، فناوری، اداری و مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و نیز تعدادی از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها حضور داشتند، ۵۲ عضو هیئت علمی به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند که دکتر علی رمضانی استاد پایه 43 گروه شیمی دانشگاه زنجان جزو آنها بود.

محمدعلی زلفی‌گل در آیین معرفی اعضای هیئت علمی نمونه دانشگاه‌ها که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به فرآیند دقیق و عالمانه انتخاب اساتید نمونه دانشگاه‌ها گفت: اعضای هیئت علمی که به عنوان نمونه انتخاب و معرفی شده‌اند اساتیدی کاملاً جامع الاطراف هستند که در طعم جدید در همه حوزه‌های آموزش پژوهش فرهنگ فناوری و نوآوری دارای سوابق و خدمات درخشان هستند.

وی تاکید کرد: تمام اعضای هیئت علمی که از طرف دانشگاه‌ها به کمیته انتخاب اعضای هیئت علمی وزارت علوم معرفی شدند شایستگی نمونه بودن را دارا هستند و و ما از بین بهترین اساتید، تعدادی را که امتیاز بیشتری داشتند به عنوان نمونه معرفی کردیم.

زلفی گل تاکید کرد: اعضای هیئت علمی نمونه به لحاظ تربیتی فرهنگی و سوابق مدیریتی فعالیت‌های پژوهش فناوری جزو بهترین اساتید دانشگاه‌ها هستند و دانشگاه‌های ما اعضای هیئت علمی و دانشجویان ما به داشتن چنین بزرگانی افتخار می‌کنند.

وی افزود: برای نمونه ما در بین اعضای هیئت علمی نمونه که امروز معرفی شدند اساتیدی را داریم که سابقه استانداری سابقه تاسیس  دانشگاه سابقه ایجاد پژوهشگاه و پارک‌های علم و فناوری را دارا هستند و در عرصه علم و عمل جزو بهترین‌های آموزش عالی محسوب می‌شوند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه تمام افراد شاغل در محیط دانشگاه نقش تربیتی و فرهنگی دارند گفت: نقش تربیتی اعضای هیئت علمی بسیار برجسته هست و یک رفتار مناسب و راهنمایی مناسب با آنها می‌تواند آینده یک دانشجو را بهترین نقشه شکل دهد و خدای ناکرده اگر برخورد و رفتار نامناسبی صورت گیرد می‌تواند آینده یک دانشجو را از مسیر اصلی خود دور سازد.

وزیر علوم گفت: با توجه به نقش تربیتی و هدایتگران‌های که اعضای هیئت علمی و تمام افرادی که در دانشگاه شاغل هستند دارند باید این افراد به شکل ویژه دیده بشوند و با سایر اقشار جامعه مورد مقایسه قرار نگیرند.

وی بحث آموزش و تدریس را یک بحث کاملاً حرفه‌ای که نیازمند تخصص و آموزش‌های ویژه است دانست و گفت: به معاونت فرهنگی ماموریت داده‌ایم آموزش منش استادی و شیوه‌های تدریس را برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام ایجاد کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکی از اهداف برگزاری آیین معرفی اعضای هیئت علمی موریرا در راستای تحقق مرجعیت علمی در کشور دانست و گفت: اعضای هیئت علمی که به عنوان نمونه انتخاب و معرفی می‌شوند، می‌توانند الگوی دانشجویان و ذینفعان محیط‌های علمی قرار بگیرند.

زلفی گل از اشاره به بعضی از اساتید نمونه کشوری به تحصیل علم نافع و علم کاربردی استقبال کرد و گفت: جامعه دانشگاهی انتظار می‌رود برای حل مسائل کشور و اداری ارزان‌تر و مطلوب تر کشور راهکار و روش ارائه کنند.

 
مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام استاد
مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام استاد در باغ رفاهی دانشگاه زنجان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معلم و مقام شامخ استاد با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارشناسان آموزشی در باغ رفاهی دانشگاه زنجان برگزار شد. در این مراسم دکتر جلال بازرگان رییس دانشگاه ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به حضار، مطالبی را درخصوص دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری ایراد نمود. سپس دکتر رسولی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از چگونگی و نحوه انتخاب سرامدان علمی دانشکده ها و کارشناسان برتر آموزشی به حضار توضیح داد و افزود: امسال یک نفر به عنوان سرامد برتر از هر دانشکده و چند نفر نیز حایز شرایط سرامدان و همچنین کارشناسان برتر آموزشیبودند که مورد تجلیل و تقدیر قرار خواهند گرفت. در ادامه دکتر محمدرضا عظیمی به نمایندگی از اعضای هیأت علمی دانشگاه سخنانی را درخصوص شأن و جایگاه استاد و معلم و هفته آموزش به سمع و نظر حضار رساند. پایان بخش مراسم که از کلیپ های فرمایش رهبری درخصوص اساتید، روز معلم و استاد مطهری به عنوان میان برنامه در آن استفاده شده بود، پذیرایی حضار با آش محلی بود.

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.
انتظار فرج یعنی بن‌بست نپنداشتن
انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بن‌بست نپنداشتن؛ بن‌بست‌انگاری خیلی چیز بدی است

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی با ایشان: جوان‌هایی که وارد میدان جنگ شدند حرکت‌شان و اوج‌گیری‌شان جوری بود که فردی مثل امام راحل که سال‌های متمادی سلوک و عرفان را تجربه کرده بود به حال آنها غبطه می‌خورد/ شما (دانشجویان) یکی از کارهایی که می‌کنید حتماً همین باشد شرح حال این شهدای عزیز را بخصوص بعضی‌هایشان را که خیلی معنویت دارند بخوانید/ حادثه‌ی عجیبی بود جنگ تحمیلی؛ همه علیه ما، آمریکا علیه ما، شوروی علیه ما، ناتو علیه ما، کشورهای مسلمان علیه ما، ترکیه‌ی همسایه‌مان علیه ما، همه. در یک چنین جنگی که همه علیه ما بودند، ما پیروز شدیم/ انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بن‌بست نپنداشتن؛ بن‌بست‌انگاری خیلی چیز بدی است.
تقدیر استاندار زنجان از دانشگاه
استاندار زنجان از تلاش های بسیار مطلوب دانشگاه برای استقرار نظام آراستگی تقدیر کرد

دکتر محسن افشارچی استاندار زنجان طی ارسال لوحی از تلاش بسیار مطلوبی که دانشگاه زنجان برای استقرار نظام آراستگی به عمل آورده است تقدیر نمود.

 
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی وزیر علوم و ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر عباسعلی زمانی عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست به سمت رئیس پارک علم و فناوری زنجان منصوب و طی حکمی منصور علوی منفرد بعنوان مدیر حراست منصوب شد، وی پیش از این بعنوان سرپرست حراست و مسئول واحد برادران مشغول به فعالیت بود. همچنین طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه ذکراله مروتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی، دکتر علیرضا علی محمدی بعنوان مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی،دکتر فرزانه ذوالحسنی بعنوان مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، سید جعفر نبوی به عنوان سرپرست حوزه مالی، دکتر مرتضی موحدی فاضل با حفظ سمت بعنوان سرپرست پژوهشکده فناوری های نوین زیستی و دکتر جعفر نیکبخت عضو هیأت علمی گروه آب بعنوان مسئول ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی منصوب و از مساعی دکتر محسن احدنژاد، دکتر مهدی مقیمی، دکتر حسین اترک، ماهرخ سرداری، دکتر رضا رسولی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر عباسعلی زمانی دانشیار گروه علوم محیط زیست، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه زنجان (رشته شیمی تجزیه) به ترتیب طی سال های 79-1375 و 82-1380 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته شیمی تجزیه-محیط زیست در دانشگاه زنجان طی سال های 91-1386بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 110 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 95 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌ های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 49 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 12 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 154 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 115

 

 دکتر ذکراله مروتی دانشیار گروه روان شناسی عمومی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 82-1379 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران (رشته روان شناسی تربیتی) طی سال های 85-1383 و دوره دکتری نیز در رشته روان شناسی تربیتی در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 90-1386 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 49 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 7 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 45 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

 دکتر علیرضا علیمحمدی استادیار گروه عمران، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (رشته عمران-عمران) طی سال های 82-1378 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در رشته عمران-سازه به ترتیب در دانشگاه های زنجان و تبریز طی سال های 87-1385 و 99-1392 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 2مورد

 

 دکتر فرزانه ذوالحسنی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (رشته های الهیات و فلسفه و کلام اسلامی) به ترتیب طی سال های 71-1367 و 75-1371 گذرانده است. دوره دکتری وی در رشته فلسفه مشاء در دانشگاه تربیت مدرس طی سال های 92-1388بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 5 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 16 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 100 مورد

 

 دکتر مرتضی موحدی فاضل دانشیار گروه گیاهپزشکی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تهران (رشته گیاهپزشکی) طی سال های 70-1366 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته حشره شناسی) طی سال های 74-1371 گذرانده است و دوره دکتری نیز در رشته حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 18 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 20 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 33 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 18 مورد

 

 دکتر جعفر نیکبخت دانشیار گروه آب، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته آبیاری) طی سال های 76-1372 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه تربیت مدرس تهران (رشته مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی) طی سال های 79-1376 و دوره دکتری وی نیز در رشته علوم و مهندسی آبیاری- آبیاری و زهکشی در  دانشگاه تربیت مدرس تهران طی سال های 85-1379بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 70 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر  1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 59 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 4 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد (تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 86 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 127 مورد

 
دانشگاه زنجان در رتبه بندي نيچر ايندکس
رتبه دانشگاه زنجان در رتبه بندي نيچر ايندکس 19 در بين 95 دانشگاه ايراني است

 

گزارش جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان براساس نظام رتبه بندی نیچر NATURE INDEX (2021-2022) منتشر شد. طبق این گزارش رتبه دانشگاه زنجان در رتبه بندي نيچر ايندکس 19 در بين 95 دانشگاه ايراني است.

نیچر ایندکس یک پایگاه اطلاعاتی متشکل از وابستگی سازمان نویسندگانی است که در 82 نشریه برتر علوم طبیعی مقاله چاپ کرده اند. نیچر ایندکس تعداد مطلق و تعداد سهم کسری از انتشار مقاله در سطح سازمانی و ملی را ارائه می دهد و به این ترتیب، شاخصی از خروجی و همکاری پژوهشی با کیفیت در سطح جهانی است. نیچر ایندکس به صورت ماهانه روزآمد شده و اطلاعات یک دوره 12 ماهه را بر روی وبگاه خود نمایش می دهد.

در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ 1 دسامبر 2021 تا 30 نوامبر 2022 را دربرمی گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبه 30 شده است. در این رتبه بندی کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند.

برای اطلاع از سایر گزارش های منتشر شده توسط ISC کلیک فرمایید.