خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک باروعنـوان: تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو

 

ارائه كننده : مرتضی پورعلی درکا                  دانشجوي رشته: دکتری فیزیک               گرایش: اخترفیزیک

استاد راهنمای اول:  دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر امین صالحی

مكان:  ساختمان علوم طبیعی، سالن سمینار 2        تاريخ: 17/03/1402     روز:  چهارشنبه      ساعت: 10 صبح     

 


ارسال شده در مورخه: 06-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق