خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک باروعنـوان: تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو

 

ارائه كننده : مرتضی پورعلی درکا                  دانشجوي رشته: دکتری فیزیک               گرایش: اخترفیزیک

استاد راهنمای اول:  دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر امین صالحی

مكان:  ساختمان علوم طبیعی، سالن سمینار 2        تاريخ: 17/03/1402     روز:  چهارشنبه      ساعت: 10 صبح     

 


ارسال شده در مورخه: 06-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران

هینه­ سازی سازه­های اسکلتی با استفاده از الگوریتم ...21 خرداد سالن کاوه (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

راحی مدرسه کودک و طبیعت در دورود با ...22 خرداد دانشکده معماری (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی مجموعه چند نسلی با تأمل به ... دانشکده معماری 23 خرداد (23-03-1403)

   

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق