خانه  :: اساتید  :: اخبار

گروه مهندسی عمران برگزار می کند
روند و جهتگیري نسل آتی آیین نامه هاي طراحی لرزه اي، زمان: چهارشنبه 17 خرداد ماه ساعت 15
ارسال شده در مورخه: 10-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه زنجان با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می کند برگزار می کند

وبینار علمی سرکار خانم دکتر میکلا لانکی از کشور ایتالیا ، زمان: دوشنبه 30 بهمن 1402 ساعت 17:30، زمان: دوشنبه 30 بهمن 1402 ساعت 17:30 (25-11-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

همایش ملی «زن، اسلام و دنیای معاصر»، زمان: ششم و هفتم خرداد 1403 (24-11-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_بسیج دانشجویی برگزار می کند

ثبت نام در اردوی زیارتی راهیان نور، زمان: تا هفته دوم بهمن ماه (10-11-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند

وبینار آشنایی با فرآیند انتخاب واحد نیم سال دوم 1402-1403، زمان: 13 بهمن ماه 1402 11 الی 12:30 (07-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان برگزار می کند