خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه­ بندی سری­های... 13 تیر سالن کاوهعنـوان: ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه­ بندی سری­های زمانی هم­رفتار و شبکه عصبی عمیق برای پیش­بینی قیمت ارز­های دیجیتال

ارائه كننده : اکرم محمدی                          دانشجوي رشته: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

استاد راهنما: آقای دکتر علی امیری

مكان :  سالن کاوه              تاريخ : 13/4/1402

روز: سه شنبه                   ساعت: 12 تا 13


ارسال شده در مورخه: 07-04-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق