خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
بررسي مقاومت پيوستگي آرماتورهاي فولادي و...10 تیر سالن کاوهعنـوان: بررسي مقاومت پيوستگي آرماتورهاي فولادي و بتن هاي حاوي هواژل تحت تهاجم همزمان يونهاي كلرايد و سولفات

ارائه كننده : مهدی سلیمانی راد                    دانشجوي رشته:عمران گرایش سازه

استاد راهنما: دکتر حمید رحمانی

 مكان :  سالن کاوه                    تاريخ : 10/04/1402

روز: شنبه                                ساعت: 17


ارسال شده در مورخه: 07-04-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق