خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحلیل گذرای چندین ترک واقع در یک صفحه چهار گوش...27 تیر کلاس نظام مهندسیعنـوان: تحلیل گذرای چندین ترک واقع در یک صفحه چهار گوش محدود پیزوالکتریک تحت بارگذاری ضربه ای الکترومکانیکی

ارائه كننده : سیدحامد نیازمند         دانشجوي رشته: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

استاد راهنما: دكتر مجتبی آیت‌اللهی

مكان : ساختمان اداری - کلاس نظام مهندسی                        تاريخ : 27/04/1402

روز: سه‌شنبه                               ساعت: 11:00 تا 13:00


ارسال شده در مورخه: 24-04-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق