خانه  :: اساتید  :: اخبار

کتاب نیازهای غذایی ترجمه استاد گروه علوم دامی
توسط انتشارات دانشگاه منتشر گردیدکتاب نیازهای غذایی گاوهای شیری آقای دکتر حمید امانلو توسط انتشارات دانشگاه زنجان تجدید چاپ گردید. جهت تهیه کتاب می توانید با آقای حسنی مستقر در بازارچه دانشگاه و یا شماره 33052791 تماس بگیرید.


ارسال شده در مورخه: 15-05-1402

آخرين اخبار با موضوع: تازه های نشر

کتاب نیازهای غذایی ترجمه استاد گروه علوم دامی

توسط انتشارات دانشگاه منتشر گردید (15-05-1402)

   

چاپ کتاب سرکار خانم دکتر مریم کلامی

از اساتید گروه معماری (14-05-1402)

   

انتشار کتاب بین المللی

آقای دکتر ابراهیم فولادوند (13-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
تازه های نشر

انتشار کتاب بین المللی