خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی رفتار حرارتی یک باتری لیتیوم-یونی در...13 شهریور کلاس نظام مهندسیعنـوان: بررسی رفتار حرارتی یک باتری لیتیوم-یونی در حضور ماده تغییر فاز دهنده به همراه محیط متخلخل با اعمال شرط عدم تعادل دمای محلی به روش بولتزمن شبکه‌ای

ارائه كننده : محمدسعید محمدی                دانشجوي رشته: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دکتر محمد تقیلو   

مكان : کلاس نظام مهندسی                  تاريخ : 13/06/1402

روز: دوشنبه                                      ساعت: 09:00


ارسال شده در مورخه: 12-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق