خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوهعنـوان:بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با در نظر گرفتن اثرات پوروالاستیک و تنش های ناهمسان

ارائه كننده :حدیثه اسکندری دانشجوي رشته:مهندسی عمران

استاد راهنما: دکتر علی لکی روحانی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ :28/06/1402

روز:سه شنبه ساعت:12


ارسال شده در مورخه: 26-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی تفرجگاه زیست محیطی در ...۱۹ تیر دانشکده معماری و هنر (18-04-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پاتوق هنر جوانان شهر کاشان، 11 تیر دانشکده هنر (11-04-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بررسي حذف الاينده آنتی بيوتيكي از آبهاي آلوده به...11 تیر سالن کاوه (11-04-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری مهندسی مکانیک

تعیین عمر خزشی پوشش‌های سد حرارتی تحت...12 تیر سالن کاوه (10-04-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق