خانه  :: اساتید  :: اخبار

هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
برگزاری نخستین جلسه هیات نظارت آموزش عالی استانتشکیل نخستین جلسه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

نخستین جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با حضور مسؤلان دانشگاه زنجان و رؤسا و نمایندگان دانشگاه ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی استان در سالن شهید شهریاری برگزار شد. در این جلسه آقای  دکتر علی رضا واعظی دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان، گزارش هایی از پایش واحدهای  آموزشی و پژوهشی استان ( ۴۳ واحد) را بیان کرد و نتایج جلسات کارگروه های تخصصی هفت زیرنظام آموزشی (۱_دانشگاه های دولتی، ۲_واحدهای دانشگاهی پیام نور، ۳_ واحدهای دانشگاه آزاد، ۴_ واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای، ۵_ واحدهای دانشگاه جامع علمی_کاربردی، ۶_ موسسه های آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی و ۷_ واحدهای پژوهشی_فناوری و مراکز رشد و پارکها) را ارائه داد.
در این جلسه حذف رشته های کارشناسی کم تقاضا در سه سال اخیر (با کمتر از ۱۰ دانشجو در  هر سال) بیان شد و بر تقویت رشته های مهارت محور و کاربردی، ادغام برخی واحدهای دانشگاهی با هم در مراکز پیام نور، آزاد اسلامی و علمی_ کاربردی، رعایت تخصص در آموزش و تدریس، تشکیل  منظم کلاس های درسی، تقویت امکانات آموزشی و پژوهشی در رشته های کاربردی، رعایت تخصص و کیفیت در هدایت پایان نامه ها در این واحدهای دانشگاهی تأکید شد.

 همچنین بر لزوم ارتباط با آموزش و پرورش، بررسی راهکارهای جلوگیری از ریزش دانشجو، افزایش ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه های دولتی و تقویت طرح های پژوهشی در آنها تأکید شد و در نهایت مصوبات کارگروه های تخصصی که نتیجه پایش یک سال گذشته در هر زیرنظام آموزشی بود به تصویب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان رسید.

 


ارسال شده در مورخه: 19-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

برگزاری نخستین جلسه هیات نظارت آموزش عالی استان (19-07-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان