خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری
طراحی باغ بازی کودک...یک آبان آتلیه 4عنـوان: طراحی باغ بازی کودک با هدف رشد خلاقیت در زنجان

ارائه كننده : زهرا میرلو                       دانشجوي رشته: مهندسی معماری

استاد راهنما: دکتر مهرداد سلطانی

مكان :  آتلیه4      تاريخ :1/8/1402

روز: دوشنبه                                ساعت: 11:30


ارسال شده در مورخه: 29-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق