خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی حقوق برگزار می کند
کارگاه آموزشی آشنایی با کارشناسی ارشد، زمان: دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 14:30
ارسال شده در مورخه: 08-08-1402

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند

وبینار با موضوع: مکانوبیولوژی در سرطان، زمان: یکشنبه 30 اردیبهشت ساعت 17:30 (29-02-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی گروه نقاشی برگزار می کند

نقاشی و ترکیب مواد، زمان: 29 تا 31 اردیبهشت 1403 (29-02-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی ادبیات زبان انگلیسی برگزار می کند

بررسی و پیش درآمدی بر اسطوره شناسی تطبیقی، زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت11:30 (22-02-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی روانشناسی برگزار می کند

برگزاری اولین جلسه از سلسله نشست های علمی ژورنال کلاب، زمان: یکشنبه 20 اسفندماه 1402 (20-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی آینده - داخل دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند