خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه امتحان میان ترم دروس سرویسی دانشکده مهندسی
سرفصل ریاضی دو تغییر کرده استمنبع تدريس فيزيک عمومي 1 کتاب مباني فيزيک (واکر- هاليدي- رزنيک) جلد 1- مکانيک-ويرايش هشتم است. در ضمن شش فصل اول کتاب در آزمون ميان ترم مد نظر خواهد بود.

منبع تدريس فيزيک عمومي 2 نيز کتاب مباني فيزيک (واکر- هاليدي- رزنيک) جلد 2- الکتريسيته و مغناطيس-ويرايش هشتم است و 5 فصل اول تدريس شده در آزمون ميان ترم مطرح خواهد شد.

سرفصل درس ریاضی عمومی یک

سرفصل درس ریاضی عمومی دو

  سرفصل معادلات


ارسال شده در مورخه: 01-09-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی