خانه  :: اساتید  :: اخبار

آزمون جامع دکتری دانشکده مهندسی
12 الی 14 آذرماهمحل آزمون:ساختمان اداریکلاس نظام مهندسی 203

شروع آزمون ساعت 9 صبح

گروه برق

14/09/1402

سه شنبه

13/09/1402

دوشنبه

12/09/1402

یکشنبه

کیفیت توان

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

بهره برداری از سیستمهای قدرت

کنترل تطبیقی

کنترل فازی

کنترل پیش بین

مباحث ویژه در کنترل

مخابرات بی سیم

مباحث ویژه در ماشین های الکتریکی

RFIC

تجدید ساختار

طراحی سیستمهای برق خورشیدی

حفاظت پیشرفته

طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت

هوش محاسباتی

گروه کامپیوتر

14/09/1402

13/09/1402

12/09/1402

امنیت شبکه پیشرفته

مباحث پیشرفته در تئوری اطلاعات

یادگیری عمیق

پردازش زبان طبیعی

یادگیری ماشین

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

مباحث ویژه در هوش مصنوعی

سیستم عامل پیشرفته

 

گروه عمران

14/09/1402

13/09/1402

12/09/1402

دینامیک خاک

دینامیک سازه ها

مکانیک سازه ها

تکنولوژی عالی بتن

هیدرو لیک / هیدرولیک پیشرفته

هیدرودینامیک

سازه های بلند

 

مکانیک خاک پیشرفته

فولاد پیشرفته

 

المان محدود و اندر کنش آب

ژئوتکنیک  سازه ها

گروه مکانیک

14/09/1402

13/09/1402

12/09/1402

طراحی کاربردی

خواص مواد

تحلیل تنش

کنترل

ارتعاشات

روش تولید

 

دینامیک

 

ارسال شده در مورخه: 08-09-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی