خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ررسی عددی گرادیان دمای محلی در ساختار...7 بهمن ساختمان اداریعنـوان: بررسی عددی گرادیان دمای محلی در ساختار پی-ای-ان یک پیل سوختی اکسید جامد از طریق خنک‌کاری اتصالات و تغییر سطح مقطع کانال‌های سوخت و هوا

ارائه كننده : وحید براتی زهرائی                          دانشجوی رشته: مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

استاد راهنما: دکتر محمد تقیلو

مكان : کلاس  نظام مهندسی ساختمان اداری          تاريخ : مورخ 7/11/1402      روز: ‌شنبه       ساعت: 00/14


ارسال شده در مورخه: 04-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق