خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی تجربی رفتار خوردگی مقطع جوش اصطکاکی اغتشاشی...10 بهمن ساختمان اداریعنوان:   بررسی تجربی رفتار خوردگی مقطع جوش اصطکاکی اغتشاشی غیر همجنس آلیاژهای آلومینیوم-T6  6061 به 5083 در محیط های قلیایی و اسیدی

ارائه کننده: مصطفی احمدی     دانشجوی رشته: مهندسی مکانیک گرایش جامدات

اساتید راهنما: دکتر اسماعیل پورسعیدی دکتر داود افشاری  

استاد مشاور: دکتر محمد کریمی ایوانکی

مکان: کلاس 43 نظام مهندسی ساختمان اداری   تاریخ: 10/11/1402 روز سه ­شنبه ساعت 00/11


ارسال شده در مورخه: 08-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق