خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی گروه برق
16 بهمن 1402لیست اساتید داور دفاعیه  پروژه های کارشناسی گروه برق

 

دانشجو

استاد راهنما

استاد داور

استاد داور

1

حسيني سيدمحمد

دکتر اسلامیان

دکتر غایبلو

دکتر میرزایی

2

بيگ محمدي فاطمه

دکتر اوجاقی

دکتر حسینی

دکتر خدابنده

3

آراد آرنگ

دکتر بابازاده

دکتر امیدی

دکتر عرب عامری

4

اسدي جواد

دکتر باقری

دکتر جلیل زاده

دکتر میرزایی

5

صادقي / قنبری

دکتر جلیل زاده

دکتر مظلومی

دکتر حسینی

6

سليماني حسام الدين

دکتر جلیل زاده

دکتر حریری

دکتر باقری

7

علی کندری

دکتر جلیل زاده

دکتر نوروزیان

دکتر شایسته فرد

8

ميرزاخاني / قدیمی

دکتر جلیلوند

دکتر حریری

دکتر عرب عامری

9

محمدجواد عنادی

دکتر جلیلوند

دکتر خدابنده

دکتر غایبلو

10

سلطاني اميرحسين

دکتر حسینی

دکتر جلیل زاده

دکتر مظلومی

11

صولتي سحر

دکتر رفائی بوکت

دکتر شریفی

دکتر زلفخانی

12

ميرزايي پور غزاله

دکتر رفائی بوکت

دکتر بزرگی

دکتر زلفخانی

13

عزيزپناه متين

دکتر رفائی بوکت

دکتر ترابی

دکتر شریفی

14

مرداني بهزاد

دکتر زلفخانی

دکتر ترابی

دکتر رفائی بوکت

15

جعفري غزاله

دکتر شریفی

دکتر جباری

دکتر رفائی بوکت

16

خدادادي اميرحسين

دکتر عرب عامری

دکتر رشتچی

دکتر بیات

17

چوبداران ساناز

دکتر عرب عامری

دکتر چرمی

دکتر یارقلی

18

راثي رضواني ارشيا

دکتر غایبلو

دکتر جلیلوند

دکتر بیات

19

احمدي مهشيد

دکتر مظلومی

دکتر جلیلوند

دکتر باقری

20

هانیه مداحی

دکتر یارقلی

دکتر رفائی بوکت

دکتر قبادی

21

مریم بابازاده

دکتر چرمی

دکتر عرب عامری

دکتر حریری

نکات قابل توجه

دانشجویان می بایست تا سه شنبه ۱۰ بهمن فایل گزارش پروژه خود را به اساتید داور ارسال نمایند  (فایل word و pdf)

دانشجویان می‌بایست تا شنبه ۱۴ بهمن پوستر چاپ شده و فایل آن  را  به اتاق پروژه تحویل دهند  (در سایز A2 چاپ شود)

 دانشجویانی که تمایل داشته باشند می توانند تا روز چهارشنبه ۱۱ بهمن فایل پوستر خود را به اتاق پروژه تحویل دهند تا از طریق دانشگاه چاپ شود(ارسال به ایمیل rb.bayat@znu.ac.ir)

دانشجویان می بایست فایل نسخه نهایی گزارش پروژه خود را قبل از دفاعیه به اتاق پروژه ارسال نمایند ( ارسال فایل word و pdf به ایمیل rb.bayat@znu.ac.ir)

دفاعیه دوشنبه ۱۶ بهمن بعد از جلسه گروه برگزار خواهد شد، دانشجویان ساعت ۹:۰۰ در اتاق پروژه حضور داشته باشند

 

 


ارسال شده در مورخه: 09-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی

در خصوص واحد کارآموزی و پروژه (05-02-1403)

   

لزوم شرکت در 4 کارگاه آموزشی

مختص دانشجویانی که ئدرس سمینار را اخذ کرده اند (03-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی