خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین مشخصات جريان...17 بهمن ساختمان اداریعنـوان: استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین مشخصات جريان آشفته دوفازی حاوی ذره در هندسه پله واحد بازگشتی  

ارائه كننده : علیرضا بزرگ چنانی                          دانشجوي رشته: مکانیک گرایش تبدیل انرژی

استاد راهنما: دکتر احسان خواصی

مكان :  ساختمان اداری، کلاس نظام مهندسی   تاريخ : 17/11/1402

روز: سه شنبه  17/11/1402                           ساعت: 15:00

تائيد معاون آموزشي وتحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي                            


ارسال شده در مورخه: 11-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق