خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ررسی ویژگی‌های مکانیکی و الکترونی...15 بهمن ساختمان اداریعنـوان: بررسی ویژگی‌های مکانیکی و الکترونی نانونوار گرافینی در دمای محیط

ارائه كننده : سید سروش موسوی                          دانشجوي رشته: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دکتر عیسی احمدی – دکتر فرهاد خوئینی

مكان :  ساختمان اداری-203 نظام مهندسی                        تاريخ : 15/11/1402

روز: یکشنبه                              ساعت: 14:00


ارسال شده در مورخه: 14-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق