خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدل‌سازی و کنترل ریزشبکه‌های قدرت با...16 بهمن ساختمان اداریعنوان: مدل‌سازی و کنترل ریزشبکه‌های قدرت با کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل

ارائه كننده: محمدرضاکریمی        دانشجوي رشته: مهندسی برق - گرایش  الکترونیک قدرت

استاد راهنما: دکتر رضا نوروزیان

مكان :          کلاس نظام مهندسی، ساختمان اداری               تاريخ : 16/11/1402

روز: دوشنبه 16 بهمن ماه     ساعت: 15   


ارسال شده در مورخه: 16-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران

هینه­ سازی سازه­های اسکلتی با استفاده از الگوریتم ...21 خرداد سالن کاوه (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

راحی مدرسه کودک و طبیعت در دورود با ...22 خرداد دانشکده معماری (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی مجموعه چند نسلی با تأمل به ... دانشکده معماری 23 خرداد (23-03-1403)

   

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق