خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرمعنوان: طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم

 

ارائه: رضوان ده­ پهلوان                                رشته: شیمی                            گرایش: پلیمر 

استاد راهنمای اول: دکتر هدی نصیرا

استاد راهنمای دوم: دکتر سامان حسینخانی

استاد مشاور: دکتر کیومرث جلیلی

مکان:  دانشکده علوم - سالن سمینار          روز: چهارشنبه          تاریخ: 18 بهمن        ساعت: 17-15


ارسال شده در مورخه: 17-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق