خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیلدانشکده کشاورزی

گروه علوم باغبانی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc.در رشته علوم باغبانی

گرایش گیاهان دارویی

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل Zingiber officinale))

تحقیق و نگارش:  فاطمه آزادی

استاد راهنما:  دکتر عزیزاله خیری

استادان مشاور:دکتر محسن ثانی خانی، دکتر علی سلیمانی

دکتر حسین ربی انگورانی

زمان دفاع: 1402/11/18

ساعت: 10 تا 12

مکان: آمفی تئاتر ساختمان جدید دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 18-11-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق