خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علوم
بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علومدر مورخ 17 اردیبهشت ماه 1403 تعداد 50 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی شهید بهشتی 1 زنجان با هماهنگی آقای دکتر عظیمی پس از بازدید از کتابخانه مرکزی، از آزمایشگاههای مختلف دانشکده علوم نیز بازدید نمودند. 

همچنین تعدادی از دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد رستمخانی، مدرسه دخترانه رشد و مدرسه پسرانه شمس طی روزهای 16 تا 18 اردیبهشت، پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه از بخشهای مختلف دانشکده علوم بازدید کردند.

ضمن تشکر از عزیزانی که دانشکده علوم را در این بازدیدها همراهی نمودند، تعدادی از عکسهای این برنامه ها را در ادامه مشاهده می کنید:

با تشکر از: آقایان دکتر عباسی، دکتر ربانی، دکتر محمدی، دکتر بهمنی، دکتر قادری، رستمی، حسنی، باطنی، صیدی، آخوندی و خانمها آل یاسین، نمین، تاجیک، شکری، بخشی پور، داورپناه و عباسی


ارسال شده در مورخه: 23-02-1403

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

مدارس سما و ریحانه رسول در داشکده علوم

بازدید دانش آموزان مدارس دخترانه سما و ریحانه رسول از دانشکده علوم (30-02-1403)

   

رصد خورشيد

دورهمي نجومي و رصد خورشيد (24-02-1403)

   

دانش آموزان اندآباد ماهنشان در رصدخانه دانشگاه زنجان

بازدید دانش آموزان مدرسه فاطمیه انداباد از رصدخانه دانشگاه (23-02-1403)

   

بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علوم

بازدید مدارس رشد و شمس از دانشکده علوم (23-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

جزئیات هلال ماه شوال 1444