خانه  :: اساتید  :: اخبار

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه
فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برققابل توجه دانشجویان کارشناسی گروه برق

فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18/4/1403 برگزار خواهد شد

  1. دانشجویانی که قصد شرکت در دفاعیه متمرکز تیر ماه را دارند می بایست طبق برنامه زمانبندی زیر مراحل را به دقت انجام دهند تا در روز دفاعیه مجوز شرکت در دفاعیه را داشته باشند.
  2. لازم است در طول فرآیند برگزاری دفاعیه تا ثبت نمره نهایی،  وضعیت دانشجو در سامانه گلستان فعال باشد، در غیر اینصورت امکان شرکت در جلسه دفاعیه وجود نخواهد داشت.
  3. دفاعیه متمرکز بعدی در شهریور 1403 برگزار خواهد شد.
  4. اطلاع رسانی در پیام رسان ایتا: در کانال اطلاع رسانی دفاعیه متمرکزکارشناسی گروه برق (eitaa.com/defa_elec_znu)
  5. فرمت پوستر در سایت به نشانی "دانشگاه زنجان>دانشکده مهندسی>مهندسی برق>آموزش>فرمها و آئین نامه ها " در دسترس می باشد.

 

عنوان فرآیند

اقدام کننده

توضیحات

تاریخ مقرر

(آخرین مهلت)

1

تهیه فایل پوستر دفاعیه و ارسال به استاد راهنما

توسط دانشجو

ارسال پوستر به منزله درخواست شرکت در دفاعیه خواهد بود

1/4/1403

2

ارسال پوستر به آزمایشگاه پروژه

به ایمیل rb.bayat@znu.ac.ir

صرفاً توسط

استاد راهنما

ارسال پوستر از طرف استاد راهنما به منزله تایید درخواست دانشجو خواهد بود

2/4/1403

3

تعیین اساتید داور و اطلاع رسانی

مدیر گروه

پیگیری دانشجو جهت اطلاع از اساتید داور مربوطه

4/4/1403

استاد داور صرفا برای پوستر های ارسالی از طرف اساتید راهنما تعیین خواهد شد

4

ارسال فایل گزارش  به  اساتید داور

توسط دانشجو

ایمیل فایل ها به اساتید با عنوان

 " داوری دفاعیه متمرکز کارشناسی"

8/4/1403

فایل گزارش باید توسط استاد راهنما تایید شده باشد

5

ارسال فایل نهایی گزارش  پروژه به آزمایشگاه پروژه

توسط دانشجو

ارسال فایل word و  pdf

به ایمیل rb.bayat@znu.ac.ir

13/4/1403

6

تحویل نسخه نهایی پوستر چاپ شده در سایزA2  

توسط دانشجو

تحویل به آزمایشگاه پروژه

13/4/1403

7

شرکت در جلسه دفاعیه متمرکز

اساتید و دانشجویان

 

18/4/1403

8

تعیین نمره

اساتید راهنما و داور

در روز برگزاری جلسه دفاع

18/4/1403

9

جمع بندی نمرات و تعیین نمره نهایی دانشجو و ارسال به اساتید راهنما

آزمایشگاه پروژه

بعد از دریافت نظرات همه اساتید راهنما و داور

19/4/1403

10

ثبت نمره

استاد راهنما

پس از دریافت نتایج ارزیابی

 19/4/1403

 

 

 

کانال ایتا:                    فایل                           پوستر:


ارسال شده در مورخه: 01-03-1403

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه

فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی