خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-9-1400
هفته پژوهش سال 1395

     " پژوهش  تقاضا محور و تجاري سازي فناوري؛ زيربناي اقتصاد مقاومتي "

هفته پژوهش و فناوري، هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا كليه ذي نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براي آينده، برنامه ريزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند. مراسم و برنامه هاي هفته ملي پژوهش و فناوري، آذرماه سالجاري در سراسر كشور برگزار ميشود. ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري در نظر دارد به منظور انسجام بيشتر در برگزاري مراسم استاني و ايجاد بسترهاي لازم جهت تعامل پايدار ميان عرضه كنندگان و به رهبرداران دستاوردهاي پژوهش و فناوري، با همكاري دانشگاهها، مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري استان و مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور، نسبت به سامان بخشيدن به مراسم مذكور اقدام نمايد. در این راستا استاندار محترم استان زنجان با عنایت به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر جمشیدی (ریاست محترم دانشگاه زنجان) را به سمت دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری منصوب نمودند.

 

گزارش هفته پژوهش وفناوری استان زنجان سال 1395

برنامه های استانی مراسم هفته پژوهش و فناوری

تقویم برنامه ها

برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان

عناوين روزها در هفته ملي پژوهش و فناوري

یکشنبه 21 آذر

پژوهش ، فناوري و مدرسه

دوشنبه 22 آذر

ايده هاي برتر و سرمايه ملي

سه شنبه 23 آذر

پژوهش ، فناوري و صنعت

چهار شنبه 24 آذر

پژوهش، فناوري و دانشگاه كارآفرين

پنج شنبه 25 آذر

پژوهش، فناوري و حاميان پژوهش

جمعه 26 آذر

پژوهش ، فناوري و  اقتدار ملي

شنبه 27 آذر

پژوهش ، فناوري و وحدت حوزه

یکشنبه 28 آذر

پژوهش ، فناوري اقدام و عمل

 

نامه ها و دعوتنامه های ارسالی از ستاد استانی به کمیته ها:

دعوت به سومین جلسه دبیران کمیته های برگزاری هسته پژوهش و فناوری

دعوت به دومین جلسه دبیران کمیته های برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دعوت به اولین جلسه دبیران کمیته های برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دعوت به دومین جلسه هماهنگی برنامه های هفته پژوهش و فناوری

دعوت به اولین جلسه هماهنگی برنامه های هفته پژوهش و فناوری

صورتجلسات کمیته ها و ستاد استانی:

سومین جلسه کمیته های شورای سیاست گذاری برنامه های هفته پژوهش و فناوری مورخ 95/9/9

سومین جلسه کمیته دانش آموزی هفته پژوهش مورخ 95/9/1 در محل بنیاد ملی نخبگان استان

صورتجلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مورخ 95/9/1 در محل شهرداری زنجان

صورتجلسه کمیته نشست با صنایع هفته پژوهش و فناوری مورخ 1395/8/29

دومین جلسه کمیته های شورای سیاست گذاری برگزاری هفته پژوهش و فناوری مورخ 1395/8/26

اولین جلسه کمیته دانش آموزی هفته پژوهش مورخ 1395/8/19 در محل بنیاد نخبگان استان

اولین صورتجلسه کمیته های شورای سیاست گذاری برگزاری هفته پژوهش و فناوری مورخ 1395/8/17

صورتجلسه شورای سیاست گذاری برگزاری هفته پژوهش و فناوری مورخ 1395/7/28

صورتجلسه شورای سیاست گذاری برگزاری هفته پژوهش و فناوری مورخ 1395/7/7

آیین نامه ها و دستورالعمل ها:

- آیین نامه برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها

- شیوه نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزیده کشور

- دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده

احکام دریافتی از ستاد استانی:

- حکم رییس محترم دانشگاه زنجان به عنوان دبیر کمیته اجلاس عمومی معاونان دانشگاه های استان

- حکم رییس محترم دانشگاه زنجان به عنوان دبیر اجرایی و مسوول دبیرخانه استان

- حکم رییس محترم دانشگاه به عنوان دبیر کمیته نشست با صنایع استان

- حکم ابلاغ رییس محترم دانشگاه زنجان به عنوان دبیر ستاد استانی

- حکم سرپرست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه به عنوان دبیر کمیته علمی استان

- حکم رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان دبیر کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

- حکم سرپرست محترم پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان

- حکم رییس محترم بنیاد نخبگان استان به عنوان دبیر کمیته جشنواره دانش آموزی استان

- حکم رییس محترم جهاد دانشگاهی استان به عنوان دبیر کمیته جشنواره دانشجویی استان

- حکم سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به عنوان دبیر کمیته نمایشگاه و دستاوردهای پژوهش وفناوری وفن بازار استان

- حکم شهردار محترم زنجان به عنوان دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی استان

شرح وظایف دبیران کمیته های برگزاری برنامه های هفته پژوهش

نامه ها و احکام دریافتی از وزارت:

- هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

- درخواست اعلام معرفی پژوهشگر واجد شرایط به وزارت علوم(2)

- درخواست اعلام معرفی پژوهشگر واجد شرایط به وزارت علوم(1)

- برگزاری مراسم استانی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری

تجلیل از فناوران برگزیده استان زنجان همزمان با هفته پژوهش و فناوری

فرم و شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده کشور(word)

فرم و شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده کشور(pdf)

دوازدهمین جشنواره ملی ایده های برگزیده (شتاب) ذیل جشنواره هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه سال جاری

دومین جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه سال جاری

- وب سایت هفته ملی پژوهش و فناوری (وزارت عتف)

بازدید امروز: 2