خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-9-1401
پژوهشگران برگزیده سال 1401

پژوهشگران برگزیده اعضای هیات علمی استان در سال 1401

1

جناب آقای دکتر   رضا رسولي                                    

پژوهشگر برگزیده استان در گروه   علوم پایه

2

جناب آقای دکتر    محمدرضا پورهروی                         

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

3

 سرکار خانم دکترمعصومه اصل‌روستا                            

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

4

جناب آقای دکتر   مانیا ملکی                                      

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

5

  جناب آقای دکتر حسین کوهستانی                               

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

6

  جناب آقای دکتر   مهدی کلانتری                              

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

7

 سرکارخانم دکتر  زهره معصومی                                 

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پایه

8

 جناب آقای دکتر سید جمال حسینی                         

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم پزشکی و پیرا پزشکی

9

جناب آقای دکتر جلال بازرگان                                  

پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

10

جناب آقای دکتر مهدی بیگدلی                                   

پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

11

جناب آقای دکتر  مصطفی یارقلی                                

پژوهشگر برگزیده استان در گروه فنی و مهندسی

12

جناب آقای دکتر   سیروس ایزدپناه                               

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم انسانی

13

جناب آقای دکتر   سید حسین میرموسوی                      

پژوهشگر برگزیده استان در گروه علوم انسانی

14

جناب آقای دکتر    محسن زندی                                

پژوهشگر برگزیده استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

15

جناب آقای دکتر    پرویز عبدی‌نژاد                            

پژوهشگر برگزیده استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

فناوران برگزیده استان در سال 1401

1

جناب آقای مهندس هادی مهدوی              

فناور برتر و مدیر عامل شرکت شرکت توسعه ارتباطات سازگان صنعت    

2

جناب آقای مهندس  حامد عزیزخانی         

فناور برتر و  مدیر عامل شرکت مبتکران صنعت و دانش عام گستر    

3

جناب آقای مهندس   امین اکرمی              

فناور برتر و  مدیر عامل شرکت شیمی کانه ایرانیان        

4

جناب آقای دکتر    مراد بیاگوی                 

فناور برتر و  مدیر عامل شرکت هوش داده هدف       

 

پژوهشگران برگزیده اعضای غیر هیأت علمی استان  در سال 1401

1

سرکار خانم دکتر پریسا آذری                      

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه فنی و مهندسی

2

 سرکار خانم مهندس معصومه حسینی            

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه علوم پایه

3

جناب آقای دکتر حجت رستمی                    

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه علوم پایه

4

جناب آقای دکتر رحیم سهرابی                    

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه پزشکی و پیرا پزشکی

5

جناب آقای دکتر مصطفی کشاورز ترک           

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه  علوم انسانی

6

سرکار خانم دکتر پری علوی                       

کارمند پژوهشگر برگزیده استان  در  گروه فنی و مهندسی

 

لیست دانشجویان پژوهشگر برگزیده هفته پژوهش سال 1401

1

جناب آقای علی ابدالی                                                  

پژوهشگر برگزیده گروه فنی و مهندس

2

جناب آقای داود امین فنک                                             

پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع طبیعی

3

جناب آقای  پوریا امیری                                               

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه

4

سر کار خانم سیده فاطمه حسینی                                     

پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه

5

سرکار خانم ثمین عباس زاده                                         

پژوهشگر برگزیده گروه پزشکی و پیرا پزشکی

6

جناب آقای سعید محرمی                                             

پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی

7

جناب آقای هادی مددلو                                              

فناور برگزیده گروه فنی و مهندسی

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2