خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-9-1400
هفته پژوهش سال 1396

هفته پژوهش و فناوري، هفته اي است كه فرصت مناسبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در كشور فراهم مي آورد تا كليه ذي نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعيت موجود در كشور براي آينده، برنامه ريزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور كار خود قرار دهند. مراسم و برنامه هاي هفته ملي پژوهش و فناوري، آذرماه سالجاري در سراسر كشور برگزار ميشود. ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري در نظر دارد به منظور انسجام بيشتر در برگزاري مراسم استاني و ايجاد بسترهاي لازم جهت تعامل پايدار ميان عرضه كنندگان و به رهبرداران دستاوردهاي پژوهش و فناوري، با همكاري دانشگاهها، مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري استان و مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت كشور، نسبت به سامان بخشيدن به مراسم مذكور اقدام نمايد.

عناوين روزها در هفته ملي پژوهش و فناوري

سه شنبه 21 آذر

پژوهش ، فناوري، دانش آموز و مدرسه

چهارشنبه  22 آذر

پژوهش ، فناوري و صنعت

پنج شنبه23 آذر

پژوهش ، فناوري ، ایده و خلاقیت

جمعه 24 آذر

پژوهش، فناوري، اقتصاد مقاومتی

شنبه 25 آذر

پژوهش، فناوري و سرمایه ملی

یکشنبه 26 آذر

پژوهش ، فناوري، مهارت و کارآفرینی

دوشنبه 27 آذر

پژوهش ، فناوري و وحدت حوزه

 

گزارش هفته پژوهش وفناوری استان زنجان سال 1396

هفته استانی پژوهش و فناوری سال 1396 از 4 الی 10 آذرماه با اجرای برنامه ها و مراسم زیر برگزار می شود:

•  تجلیل از برجستگان و پیشکسوتان علمی استان

•  جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

•  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

•  جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده

•  جشنواره تجلیل از دانشچویان پژوهشگر برتر

•  جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش دانش آموزی

•  برنامه دانشگاه با درهای باز (حضور محققان و دانش آموزان در دانشگاهها)

•  برگزاری نشست های تخصص و سمینارهای علمی

•  برگزاری تورهای پژوهشی و تحقیقاتی

                                                 ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان زنجان

 

نامه ها و دعوتنامه های ارسالی از ستاد استانی به کمیته ها:

دعوتنامه نمایشگاه و دستاوردهای پژوهش، فنآوری و فن بازار

معرفی جناب آقای خان محمدی (مشاور محترم وزیر و مدیر کل آموزش تحقیقات وزارت صنعت، معدن و تجارت)، به نمایندگی....

دعوت به جلسه دبیران کمیته جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان 15-08-96

دعوت به اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی 15-08-96

دعوت به اولین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری 25-07-96

دعوت به دومین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری  03-08-96

دعوت به اولین جلسه دبیران کمیته ها و جشنواره های ستاد استانی  09-08-96

صورتجلسات کمیته ها و ستاد استانی:

صورتجلسه اولین جلسه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

مصوبات جلسه مورخ 27-07-96 سازمان مدیریت برنامه ریزی استان

صورتجلسه اولین کمیته دانش آموزی ستاد استانی

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

صورتجلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی هفته پژوهش استانی

صورتجلسه اولین نشست شورای سیاستگذاری ستاداستانی

صورتجلسه دومین نشست شورای سیاستگذاری ستاداستانی

صورتجلسه اولین نشست دبیران کمیته ها و جشنوارههای ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

آیین نامه ها و دستورالعمل ها:

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها

دستور العمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور

شيوه­نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزيده کشور

احکام دریافتی از ستاد استانی:

ابلاغ دبیر ستاد

ابلاغ جانشین رئیس ستاد

ابلاغ دبیر جشنواره ایده های برتر

ابلاغ دبیر جشنواره دانش اموزی

ابلاغ دبیر جشنواره برگزیدگان

ابلاغ دبیر جشنواره دانشجویی

ابلاغ دبیر کمیته اجرایی

ابلاغ دبیر کمیته علمی

ابلاغ دبیر کمیته اطلاع رسانی

ابلاغ دبیر کمیته نمایشگاه و فن بازار

ابلاغ دبیر کمیته_اجرایی و مسئول دبیرخانه

بازدید امروز: 2