خانه :: اساتید :: اخبار
مراسم غرس نهال در محوطه دانشگاه برگزار گردید
برای ششمین سال متوالی مراسم باشکوه غرس نهال در محوطه خوابگاه خواهران انجام شد  ( 16-12-1396 )
نام استاددانشگاه زنجان در فهرست دانشمندان یک درصدبرتر
نام دکتر محمدحسین رسولی فرد دانشیار گروه شیمی دانشگاه زنجان، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر ISI قرار گرفت  ( 16-12-1396 )
اولین دو فصلنامه
اولین دو فصلنامه  ( 8-12-1396 )
نشست خبری ریاست دانشگاه با اصحاب رسانه استان زنجان
نشست خبری دکتر سیدمحسن نجفیان رئیس دانشگاه زنجان با اصحاب رسانه استان زنجان  ( 8-12-1396 )
موردی یافت نشد
موردی یافت نشد
موردی یافت نشد