خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-10-1396
فرمها

ردیف

شرح

WORD

PDF

1

فرم تحویل و تحول اموال    (فرم شماره 1)

2

فرم برگشت کالا به اداره اموال  (فرم شماره 2)

3

فرم خروج اموال از دانشگاه    (فرم شماره 3)

4

فرم فروش دام به کارکنان   (فرم شماره 4)

5

فرم درخواست خرید

6

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 2