خانه :: اساتید :: اخبار
دومین روز برگزاری ششمین کنفرانس و کارگاه بین المللی گرین متریک
شرکت حدود 300 دانشگاه و حضور مستقیم بیش از 80 دانشگاه از 47 کشور دنیا در دومین روز برگزاری  (  24-7-1399  )
برگزاری ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه­های دنیا
حضور نمایندگان دانشگاه­های 30 کشور در اولین روز برگزاری ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه ­های دنیا  (  23-7-1399  )
ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا
22 تا 24 مهرماه 1399 بصورت مجازی در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد  (  16-7-1399  )
فراخوان
رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر(کمند)  (  15-7-1399  )
بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از دانشگاه
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور طی سفر یک روزه مهمان استان زنجان و دانشگاه زنجان شد  (  8-7-1399  )
ثبت و معرفی چهار رقم جدید گندم دیم توسط استاد دانشگاه زنجان
چهار رقم جدید گندم دیم توسط دکتر جلال صبا استاد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ثبت و معرفی شدند  (  6-7-1399  )
ّ
معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار، زمان: تاریخ 15 و 16 شهریور 99 ساعت 8:30 تا 10:30 (5-6-1399)  
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد (15-2-1399)  
مناقصه سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌ها
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه 18 شهریور تا روز پنج شنبه 20شهریور99 (17-6-1399)  
نوبت دوم مناقصه زیر سازی وآسفالت
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دو شنبه 27 مرداد تا روز پنجشنبه30مرداد99 (26-5-1399)  
نوبت دوم مناقصه ، نصب و راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 مرداد تا روز یک شنبه تاریخ 12 مرداد99 (7-5-1399)  
مناقصه زیر سازی وآسفالت و محوطه سازی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 7 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 12 مرداد99  (6-5-1399)  
مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه‌اندازی میکروسکوپ الکترونی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از دوشنبه 23 تیر تا پنج شنبه 26تیر99 (23-4-1399)