خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

Publications in Journals

National-ISC17.  بهرام امانی- لیلا تقوی- زهرا موسوی
سیمای چین بر اساس کتاب سلسلة التواریخ
تاریخ روابط خارجی شماره 97 (1395صفحات 115-15. 
National16.  لیلا تقوی- سعیده وحیدفر
بررسی نقش اخوان المسلمین در تحولات سیاسی سوریه
خوارزمی- سال 3 شماره 73 (1394صفحات 98-15. 
National15.   سیده لیلا تقوی سنگدهی- بهرام بهرامی- رقیه منافی
مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک  
مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 133 (1394صفحات 153-15. 
National-ISC14.  سیده لیلا تقوی- سعیده وحیدفر
بررسی تطبیقی آرای حسن البنا و مصطفی السباعی رهبران اخوان المسلمین مصر و سوریه در مورد حکومت
the comprative analysis of the view of hassan al banna and mustafa al-sabai the muslim brother hood leadears in egypt and syria regarding goverment
مطالعات تاریخ اسلام شماره 45 (1395صفحات 65-15. 
National13.  تقوی- منافی
بررسی نظام اموزشی عصر ممالیک
تاریخ نو (1394صفحه 15. 
National12.  1.بهرام امانی چاکلی 2.سیده لیلا تقوی سنگدهی 3-افسانه کاظمی  
استشهادات قرآنی و حدیثی در کتاب «العین» ، شهریور شماره 123
فصلنامه مشکوة (1393) . 
National11.  بهرام امانی چاکلی 2.سیده لیلا تقوی سنگدهی 3-سمانه میر حمزه  
بررسی تطبیقی شرح حال نگاری در عصر عباسی و ممالیک  
تاریخ نو (1393) . 
National-ISC10.  1.bahram amanie chakoly 2. .seyedeh lila taghavi sangdehi 3. khadije asadi  
“Ibn Abi Sadig Nishabory,Physician and philosopher in the Fifth Century AH”
The Journal of Research on History of Medicine(RHM) (2014) . 
National-ISC9.  1.bahram amanie chakoly,2.khadije asadi 3..seyedeh lila taghavi sangdehi
The role of the Nestorian Christian Religious Minority in the transmission of Greek Medicine to the muslim world in the Era of the Abbasid
The Journal of Research on History of Medicine(RHM) Vol. 3 (2014PP. 201-220. 
National8.  سیده لیلا تقوی، غزاله صلاحی
بررسی کتاب جامع جعفری
فصلنامه نقد کتاب (1393) . 
National-ISC7.   سیده لیلا تقوی - آذر بدرلو
 مضامین صلح نامه های مسلمانان با اهالی شام
 settlements themes of the muslim with syria inhabitants
مجله علمی- پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام (1392صفحات 31-50. 
National-ISC6.   سیده لیلا تقوی
 بررسی تعامل فکری و سیاسی شیخ مفید با حاکمان آل بویه
مجله علمی - پژوهشی پژوهشنامه تاریخ (1391صفحات 21-47. 
National-ISC5.  سیده لیلا تقوی و بهرام امانی چاکلی
بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی حسن حنفی و سید قطب
مجله علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام شماره Ú†Ø§Ù¾ (1392صفحات 9-36. 
National-ISC4.  سیده لیلا تقوی ، نشاط
بررسی دو اثر در زمینه وفیات نگاری عصر مملوکی؛ وفیات الاعیان و منهل الصافی
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  بهار 1391 
National-ISC3.  سیده لیلا تقوی
هکاری
دانشنامه جهان اسلام  1388 
National-ISC2.  سیده لیلا تقوی
حصن کیفا
دانشنامه جهان اسلام  ج13، سال 1388 
National-ISC1.  سیده لیلا تقوی ، غلامرضا ظریفیان
بررسی تطبیقی آرای سید جمال الدین اسد آبادی و حسن حنفی درباره غرب
مجله علمی-پژوهشی جستارهای تاریخی  دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389 


Presentations in Seminars & Congress


National 15.  تقوی و همکاران
فضل بن شاذان در اثار و منابع شیعی
همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری
دانشگاه پیام نور نیشابور, نیشابور-ایران, 26 - 27 آذر 1394.  
International 14.  سیده لیلا تقوی- رجبی
نقش حکومت های حاکم بر خراسان و خاندانهای شیعی در زمینه سازی نهضت سربداران 
اولین کنگره بین المللی سربداران
دانشگاه حکیم سبزواری, کشور-ایران, 26 - 28 آذر 1394.  
National 13.  تقوی- امانی
انعکاس خلیج فارس در منابع تاریخی
دهمین همایش ملی خلیج فارس
جهاد دانشگاهی, هرمزگان-ایران ارديبهشت 1393.  
National 12.  بهرامی، تقوی، بیگدلی
مدینه زمان پیامبر الگوی نظم و امتیت
همایش سبک زندگی و نظم و امنیت
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 31 ارديبهشت 1394.  
National 11.  تقوی- امانی
شهر کوفه نماد نظم گریزی اجتماعی
همایش سبک زندگی نظم ، امنیت
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 31 ارديبهشت 1394.  
International 10.  سیده لیلا تقوی- بیگدلی
بررسی تطبیقی تشکیلات حکومتی در دوره حکومت علوی با سه خلیفه نخست
همایش بین المللی حکومت علوی
دانشگاه, قم-ایران اسفند 1393.  
National 9.  سیده لیلا تقوی- خدیجه اسدی
اهداف تعلیم و تربیت دینی از دیدگاه صادقین
اولین همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین
دانشگاه آزاد, بندر گز-ایران, 14 اسفند 1392.  
National 8.  سیده لیلا تقوی-خدیجه اسدی
بررسی جایگاه همسایه در اسلام با تاکید بر سیره تربیتی و اخلاقی امام علی(ع)
چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 18 ارديبهشت 1393.  
National 7.   سیده لیلا تقوی سنگدهی- خدیجه اسدی
 فلسفه و غیبت امام زمان  (مقاله برگزیده)
 سومین همایش گفتمان مهدویت با محوریت آثار آیت الله صافی گلپایگانی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان-ایران, 6 - 7 اسفند 1392.  
International 6.   بهرام امانی، لیلا تقوی،، بیگدلی
 الفاظ معرب فارسی( در حوزه جامه و پوشش) در معجم تاج العروس من جواهر القاموس و انعکاس آن در متون نخستین اسلامی
 هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 13 - 15 شهريور 1392.  
National 5.  سیده لیلا تقوی، محمد عبدالنلکی
تحلیل بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی
همایش ملی ولایت فقیه و بیداری اسلامی
کهگیلویه , 2 اسفند 1391.  
National 4.  سیده لیلا تقوی، بهرام امانی
تآثیر منطق ارسطو بر نحو و بلاغت عربی
راهکارهای توسعه بین رشته ای
یزد، تابستان 1390  
National 3.  سیده لیلا تقوی، الهه غفاریان
جنگ و جهاد از دیدگاه امام علی
همایش نهج البلاغه
اردیبهشت 1391، همدان  
National 2.  سیده لیلا تقوی ، بتول خانعلی زاده
انقلاب و اصلاح از دیدگاه نهج البلاغه
همایش نهج البلاغه
همدان، اردیبهشت 1391  
International 1.  سیده لیلا تقوی، بهرام امانی چاکلی
خلیج فارس در معاجم و تفاسیر کهن عربی
همایش بین المللی خلیج فارس
تهران، اردیبهشت 1391