خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
26 الهه غفاریان مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه تطبیقی جنگهای زمان پیامبر و عصر فتوحات   استاد راهنما
25 آذر بدرلو مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ سیاسی و اجتماعی حمص از قرن اول تا قرن چهارم هجری   استاد راهنما
24 فاطمه عسگر خانی مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش غلامان ( قرن سوم تا هفتم هجری )در تاریخ شمال آفریقا    استاد راهنما
23 غزاله صلاحی اسفند  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی اسلوب تاریخ نگاری تواریخ محلی یزد از قرن نهم هجری تا عصر حاضر   استاد راهنما
22 لیلا گودرزی مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی وصیت نامه های سیاسی و دینی عصر اول عباسی(132-232ه.ق)   استاد مشاور
21 سهیلا اسفندیاری شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش قبیله بنی مخزوم در روند تحولات دوره نخستین اسلامی   استاد راهنما
20 رقیه منافی شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه اوضاع علمی و فرهنگی ممالیک بحری و برجی   استاد راهنما
19 خدیجه اسدی شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی حقوق اقلیت های دینی در عصر عباسی   استاد راهنما
18 فرهاد میلان مهر  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی هنر و معماری شهر خوی در دوره اسلامی   استاد راهنما
17 آمنه نشاط مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی اعیاد ایرانی(نوروز، مهرگان،سده) در متون و منابع کهن اسلامی   استاد مشاور
16 فاطمه سلطان محمدی اسفند  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه دیدگاههای سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی در مورد استعمار- استبداد و بیداری اسلامی   استاد مشاور
15 نرگس اشتری ماهینی مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی مناسبات فرهنگی میان امویان اندلس و عباسیان   استاد مشاور
14 رفعت روح فروزنده دي  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی انواع وصیت نامه ها در دوره دوم عباسی   استاد مشاور
13 سمانه میر حمزه شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی سیر تاریخی شرح حال نگاری عمومی در دوره اسلامی از قرن سوم تا پایان عصر ممالیک   استاد مشاور
12 مریم بیگدلی بهمن  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی سنت هدیه در دوره اسلامی از آغاز تا پایان عصر عباسی   استاد مشاور
11 افسانه کاظمی نوری تير  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش قرآن کریم و احادیث در شکل گیری و توسعه معجم نگاری در نزد مسلمانان تا قرن دوازدهم هجری قمری   استاد مشاور
10 سمیه بیگدلی مهر  1394فرهنگ و تمدن اسلامی زنان در منابع صحابه نگاری   استاد راهنما
9 سعیده وحیدفر در حال انجامفرهنگ و تمدن اسلامی بررسی تطبیقی اخوان المسلمین مصر و سوریه   استاد راهنما
8 نجفی در حال انجامفرهنگ و تمدن اسلامی اسلوب تاریخ نگاری ممالیک برجی   استاد راهنما
7 حیدری در حال انجامتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی آراء و اندیشه های عایشه بنت الشاطی   استاد مشاور
6 زهرا کریمی مهر  1394 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی اثار و زندگی علما و مشاهیر زنجان    استاد مشاور
5 ظریفه هاشملو بهمن  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اداب و رسوم اجتماعی ایرانیان در سه قرن اول هجری    استاد راهنما
4 نرگس محمدی بهمن  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی زمینه ها و علل بهبود اوضاع علمی و فرهنگی ایران در عهد شاهرخ تیموری   استاد راهنما
3 نسرین عماری مهر  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اندیشه های مالک بن نبی   استاد راهنما
2 معصومه رجبی در حال انجامتاریخ ایران دوران اسلامی پراکندگی جغرافیاییفرق مذهبی در ایران تا پایان قرن دوم هجریاسلامی   استاد راهنما
1 فاطمه یاری در حال انجامتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی منابع و مصادر مغنی اللبیب   استاد مشاور