خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33507   بروزرسانی: 22-01-1399

mojtaba ayatollahi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک), ایران, مهندسی مکانیک , 1380-1385
زمینه رساله : مکانیک شکست
استاد راهنما : دکتر شهریار فریبرز