خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21505   بروزرسانی: 25-11-1396

Parvaneh Nakhostin Panahi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی , 1392-1388
عنوان رساله : مطالعه کاهش کاتالیزوری انتخابی اکسیدهای نیتروژن (NOx) توسط نانوکاتالیزورهای تک فلزي و دو فلزي برروی پايه های متداول - طراحی و بهینه سازی کاتالیزور
زمینه رساله : حذف آلاینده های گازی
استاد راهنما : دکتر نیائی- دکتر سالاری

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی
عنوان پایان نامه : بررسی کاهش نشست کک در کراکینگ حرارتی نفتا با استفاده از کاهنده های شیمیایی شامل کربناتها و سولفیده
استاد راهنما : دکتر نیائی- دکتر سالاری

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی