خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21505   بروزرسانی: 25-11-1396

Parvaneh Nakhostin Panahi

لیست نمرات میان ترم شیمی صنعتی 2

 

شماره دانشجو نمره از 5
90218199 3
90218105 1.8
90218106 5
91218101 5
91218107 4.5
90218114 2.5
91218110 4.75
91218113 3.5
91218115 4.75
91218117 2.75
90218119 5
91218118 4