خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18471   بروزرسانی: 21-08-1396

Alireza Shayestehfard

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه UM, مالزی, مهندسی برق قدرت
عنوان رساله : کنترل پیشخور اینورترمتصل به شبکه درحالت نامتعادل ومعوج
زمینه رساله : الکترونیک قدرت
استاد راهنما : پروفسور سعد مخیلف

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم وصنعت, ایران, مهندسی برق الکترونیک
عنوان پایان نامه : بررسی وشبیه سازی موتورهای لوله ای القائی پالسی
زمینه پایان نامه : ماشینهای خطی
استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی برق الکترونیک
عنوان پایان نامه : طراحی وساخت مدار تشخیص فرمانهای صوتی
زمینه پایان نامه : پردازش سیگنال
استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم صياديان