خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27589   بروزرسانی: 10-08-1399

Davud Mohammadpur

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

منتخب دانشگاه زنجان به عنوان پژوهشگر برتر در زمینه طرح پژوهشی خارج از دانشگاه در سال 1392