خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27589   بروزرسانی: 10-08-1399

Davud Mohammadpur

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبانهای برنامه نویسی2. آزمایشگاه پایگاه داده ها3. ذخیره و بازیابی اطلاعات4. مهندسی نرم افزار5. طراحی برنامه های وبی6. مهندسی اینترنت7. پایگاه داده ها