خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24542   بروزرسانی: 22-09-1398

Farshad Merrikh-Bayat

علایق پژوهشی

 

سیستمهای مرتبه کسری

الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری