خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24542   بروزرسانی: 22-09-1398

Farshad Merrikh-Bayat

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کنترل چند متغیره، کنترل هوشمند