خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18955   بروزرسانی: 28-07-1398

Mohsen Bigdeli

علایق پژوهشی

 

 

 

 

-          سیستمهای چند ذره ای

-          ستارگان فشرده

                                            I.            ساختار (جرم و شعاع)

                                         II.            معادله حالت

 

                                                                     i.            ماده نوکلئونی در دمای صفر و معین

                                                                   ii.            ماده نوکلئونی قطبیده اسپینی

                                                                  iii.            ماده کوارکی

                                                                 iv.            چگالش کائون

                                                                   v.            ماده هایپرونی

 

                                       III.            میدان مغناطیسی

                                        IV.            سرمایش و انتشار نوترینو

                    &nbs p;