خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18984   بروزرسانی: 11-10-1399

Mahdi Eghbali

علایق پژوهشی

موضوعات اصلی:

- فناوری­ های نوین (تجهیزات جذب و اتلاف انرژی شامل انواع میراگرها و جداگرها) در سیستم­ های کنترل لرزه ­ای برای طراحی، ساخت و مقاوم‎ سازی سازه ­ها‎

- ارزیابی آسیب پذیری سازه ها، مدیریت خطرپذیری لرزه ای و اولویت بندی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سیستم های سازه‎ ای

- تاب‎ آوری در سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

- شبیه‎ سازی هیبریدی سازه ها

- تحلیل های دینامیکی و استاتیکی غیرخطی ( تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده و تحلیل های استاتیکی غیرخطی اصلاح شده) 

- توسعه روش های کاربردی و اجرایی در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها

روش ها و ابزارها:

- روش های طراحی سازه ها (طراحی مبتنی بر کنترل آسیب، طراحی بر اساس عملکرد، طراحی بر اساس روش انرژی و طراحی چند مخاطره ­ای)

- روش‎ های احتمالاتی در ارزیابی لرزه‎ ای سازه‎ ها

- روش‎ های مقاوم‎ سازی و بهسازی لرزه‎ ای سازه‎ ها

- ابزارهای محاسباتی نرم و هوش مصنوعی (مجموعه فازی و الگوریتم های بهینه سازی) 

سیستم های سازه ای:

- توسعه استفاده از مواد مدرن مهندسی برای طراحی و مقاوم سازی سیستم های باربر جانبی سازه ها

- ارزیابی لرزه ‎­ای سازه‎ های خاص (سیستم های سازه ای مرکب، سازه های با دهانه های بلند، پل ‎ها و سازه­‎ های صنعتی)

- مقاوم سازی ساختمان ‎های بنایی کلاف­ دار، مسلح و غیرمسلح