خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16364   بروزرسانی: 25-07-1399

Mahdi Eghbali

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی

      - عربی