خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12590   بروزرسانی: 08-10-1398

Mahdi Eghbali

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی

      - عربی