خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5752   بروزرسانی: 02-11-1399

Seyed Morsal Ghavami

علایق پژوهشی

- سیستم اطلاعات مکانی

- سیستم چندعامله

- تصمیم گیری مکانی-گروهی

- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مکانی

- برنامه ریزی مکانی