خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3699   بروزرسانی: 03-09-1398

Seyed Morsal Ghavami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم اطلاعات مکانی2. نقشه برداری مسیر3. کاداستر یک و دو4. نقشه برداری یک و دو