خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5513   بروزرسانی: 02-11-1399

Seyed Morsal Ghavami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم اطلاعات مکانی2. نقشه برداری مسیر3. کاداستر یک و دو4. نقشه برداری یک و دو