خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19524   بروزرسانی: 15-06-1398

Farhad Kabiri Esfahani

علایق پژوهشی

  • طراحي و ساخت نانوكاتاليست ها
  • سنتز نانو ذرات
  • سنتز نانومواد