خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17896   بروزرسانی: 18-06-1397

Farhad Kabiri Esfahani

علایق پژوهشی

  • طراحي و ساخت نانوكاتاليست ها
  • سنتز نانو ذرات
  • سنتز نانومواد