خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32541   بروزرسانی: 14-02-1398

Ramin Khamedi

علایق پژوهشی

تستهای غیر مخرب

رفتار مکانیکی مواد

تکنولوژی پلاستیک

مونیتورینگ رفتار مواد کامپوزیتی حین خرابی

مکانیک شکست کاربردی

پلاستیسیته و شکلدهی فلزات